Biodiversity Nepal
For the Future Generation

वन्यजन्तु तस्करी, तस्करी संजाल तथा वातावरण सन्तुलनमा पार्ने नकारात्मक…

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वन्यजन्तुको तस्करी दिनानुदिन दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाझैँ बढ्दै गईरहेको छ। नेपाल पनि…

Wetlands of Nepal

Wetlands not only hold the natural beauty of the country but the whole ecosystem and sustainability of living…

-Advertisement-

Latest News

Featured News