Biodiversity Nepal
For the Future Generation
Monthly Archives

January 2021

Wetlands of Nepal

Wetlands not only hold the natural beauty of the country but the whole ecosystem and sustainability of living beings is onto it. Nepal has so much…

पाल्तु कुकुरको जंगली कथा  

इतिहासको अध्ययन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तपाईलाई के लाग्छ, कुकुर पाल्ने चलन कहाँबाट, कसरी र किन सुरु भयो ? यी प्रश्नहरुमा वैज्ञानिक समाजमा नै भिन्न भिन्न…