Biodiversity Nepal
For the Future Generation

पाल्तु कुकुरको जंगली कथा  

इतिहासको अध्ययन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तपाईलाई के लाग्छ, कुकुर पाल्ने चलन कहाँबाट, कसरी र किन सुरु भयो ? यी प्रश्नहरुमा वैज्ञानिक समाजमा नै भिन्न भिन्न…

Microplastics on Mt. Everest!

Microplastics, now, occupy virtually every corner of the earth. You might be literally breathing it as you inhale air. So, shouldn't its research be…